Regulamin XII edycji biegu "AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie"

 

Cel imprezy

 • Promocja i nagłośnienie akcji „Avon kontra przemoc”
 • Popularyzowanie biegania wśród kobiet
 • Promocja miasta i powiatu garwolińskiego

Organizatorzy

 • Stowarzyszenie Truchtacz.pl
 • Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

Termin i miejsce

 • 06.2021 r. (niedziela) godz. 12:00, Leśna Ścieżka Przyrodniczo-Kulturowa w Hucie Garwolińskiej
 • Dystans: 10 000 m
 • Trasa biegu: bieg będzie się odbywał drogami leśnymi, o nawierzchni ziemnej i szutrowej i zróżnicowanym nachyleniu
 • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr
 • Trasa nie posiada atestu PZLA

Uczestnictwo

 • W biegu mogą startować wszystkie osoby, bez względu na płeć, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu startu. Dopuszcza się start osób, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 • W biegu prawo startu mają osoby, których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (wymagane zaświadczenie lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 000 m.)
 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą elektronicznie na stronach internetowych: bieg.truchtacz.pl. W dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów.
 • Organizator przewiduje limit 250 startujących zawodników.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 20.06.2021 r., okazując dowód tożsamości.

Opłata startowa

Wpłacona na konto organizatora do 19 czerwca 2021  r. lub w dniu zawodów w biurze zawodów

 • kobiety 55 zł (37 zł + 18 zł na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
 • mężczyźni 65 zł (47 zł + 18 zł na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
 • osoby urodzone w roku 1956 lub wcześniej 55 zł (37 zł + 18 zł na rzecz „AVON kontra przemoc”)

Płatności można dokonywać:
1. Elektronicznym przelewem bankowym po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

2. Wpłacając na konto: 05 9210 0008 0013 8530 2000 0020, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, podając imię, nazwisko i rok urodzenia  z dopiskiem "bieg”

3. Opłacić w dniu biegu w biurze zawodów.

 

Pakiet startowy

 • pamiątkowa koszulka techniczna (organizator nie gwarantuje rozmiaru osobom, które dokonały opłaty startowej po 10.06.2021 r.)
 • napój regeneracyjny, baton;
 • numer startowy, agrafki, worek na ubrania;
 • kosmetyki od sponsora biegu - firmy AVON;
 • Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizacja zawodów

 • Zaplecze zawodów: biuro zawodów, przebieralnie, WC, depozyt, posiłek regeneracyjny – teren rekreacyjny przy parkingu Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Kulturowej w Hucie Garwolińskiej
 • Parkingi – parking przy Leśnej Ścieżce Przyrodniczo-Kulturowej oraz przy leśniczówce (adres)
 • Zabezpieczenie medyczne biegu – punkt medyczny i ambulans na trasie biegu.
 • Elektroniczny pomiar czasu: chip umieszczony w numerze startowym; bramki pomiarowe zostaną ustawione na linii start/meta oraz na ½ długości trasy (5km) biegu głównego.
 • Na trasie biegu głównego organizator zapewnia punkty regeneracyjne z napojami na ½ dystansu (5km) oraz na mecie.
 • Limit czasu dla zawodników na ukończenie biegu: 1,5 godz.
 • Po biegu posiłek regeneracyjny dla uczestników
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Program zawodów

 • 10:00 - otwarcie biura zawodów
 • 11:30 - zamknięcie biura zawodów
 • 11:50 - powitanie zawodników na linii startu
 • 12:00 - start biegu 
 • 13:30 – dekoracja laureatów biegu, wręczenie nagród w pozostałych klasyfikacjach, kategoriach dodatkowych i konkursach

Klasyfikacje

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacje kobiet i mężczyzn mieszkańców powiatu garwolińskiego
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 

  K16  16-19 lat (2005 - 2002)                 M16  16-19 lat (2005 - 2002)

   

  K20  20–29 lat (2001 – 1992)              M20  20–29 lat (2001 – 1992)

   

  K30  30–39 lat (1991 – 1982)              M30  30–39 lat (1991 – 1982)

   

  K40  40–49 lat (1981 – 1972)              M40  40–49 lat (1981 – 1972)

   

  K50  50–59 lat (1971 – 1962)              M50  50–59 lat (1971 – 1962)

   

  K60  60-69 lat (1961 - 1952)                 M60  60-69 lat (1961 - 1952)

   

  K70  70 lat i powyżej (1951+)             M70  70 lat i powyżej (1951+)

Nagrody

Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody: 

 • I miejsce K i M 1500 zł
 • II miejsce K i M 1000 zł
 • III miejsce K i M 500 zł

Zawodnicy, którzy ukończą bieg na miejscach IV - VI otrzymają nagrody pieniężne:

 • IV miejsce K i M 300 zł
 • V miejsce K i M 200 zł
 • VI miejsce K i M 100 zł
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki do sponsora.
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mieszkańców powiatu garwolińskiego otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki.
 • Dla każdego, kto ukończy bieg pamiątkowy medal.
 • Wśród wszystkich osób, które ukończą bieg w regulaminowym czasie wylosowana  zostanie nagroda dodatkowa: wyjazd na tegoroczną edycję BMW Berlin Marathon 2021 d l a dwóch osób. Do Berlina pojadą osoby, których numer startowy będzie odpowiadał liczbie utworzonej  przez ostatnie cyfry (jedności sekund) czasów osiągniętych przez pierwszych trzech  biegaczy (1 pakiet) oraz pierwszych trzech biegaczek (2 pakiet). Gdy liczba ta przekroczy liczbę wszystkich zawodników biorących udział w biegu, będzie dzielona przez 2 i zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.  Gdy liczba ta będzie zerem, pod uwagę będą brane odpowiednio czasy następnych trzech biegaczy.         
 • Kobiety, które zajmą 10. , 30. i 50 . miejsce od końca otrzymają od organizatorów pobyt w SPA dla dwóch osób.
 • Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród.
 • Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach dodatkowych.

Zasady uczestnictwa związane z pandemią COVID-19

Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zasada organizacji zawodów sportowych, gromadzenia się oraz wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego.

Każdy zawodnik przez rozpoczęciem zawodów będzie musiał wypełnić odpowiednią ankietę epidemiologiczną.

W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe. Osoby, które mają objawy infekcji, gorączkę lub uskarżają się na jakiekolwiek objawy chorobowe nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmierzenia temperatury zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk.

Nie będzie przeprowadzona dekoracja medalami – każdy zawodnik odbierze dla siebie medal z wyznaczonego miejsca.

Podczas zawodów nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz zachowania dwumetrowego dystansu społecznego. Zgodnie z wytycznymi organizator rekomenduje zachowanie dystansu we wszystkich tych sytuacjach, w których jest to możliwe.

Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na swoją odpowiedzialność i ponosi ryzyko ewentualnego zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem podczas zawodów oraz nieprzestrzeganie przez zawodników zasad bezpieczeństwa.

 

Postanowienia końcowe

 • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do sporządzenia komunikatów końcowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb organizacji i promocji biegu.
 • Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku uchwyconego w trakcie biegu do celów marketingowych.
 • Protesty dotyczące biegu należy składać w biurze zawodów lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 24 godzin od zakończenia biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia złożenia protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów, lub po upływie 24 godzin w przypadku ich braku, wyniki biegu stają się oficjalnymi.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga dyrektor biegu, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.
 • Koszty osobowe (dojazdu, zakwaterowania, itp.) ponoszą uczestnicy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Regulamin może ulec zmianie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do dyrektora biegu.
 • W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 •  

Michał Kopik

dyrektor biegu "AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie"

 

 

Odbiór pakietów 

Pakiety startowe biegu będzie można odebrać tylko i wyłącznie w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 10:00-11:30. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów poprzez okazanie dowodu tożsamości.

W biegu mogą startować wszystkie osoby, bez względu na płeć, które ukończyły 18 lat. Dopuszcza się start osób, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16 oraz Stowarzyszenie Truchtacz.pl z siedzibą w Garwolinie, ul. Nadwodna 1. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Celem przetwarzania danych osobowych są:

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:

wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu

2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu: Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS)

obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz

kontaktu z Tobą

3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w celach podatkowych i rachunkowych

4. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:

przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

III. Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

IV. Kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwa klubu sportowego.

V. Czas przetwarzania danych. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie i Stowarzyszenie Truchtacz.pl, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych

VI. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.